Otázky a odpovědi - FAQ

Podmínky záruky

Otázku záruky u prodávaných věcí řeší § 2165 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“) tak, že dává právo kupujícímu uplatnit u spotřebního zboží právo z vad do 24 měsíců. Výjimky z tohoto pravidla pak normuje § 2167 o. z. Mezi těmito výjimkami je i použitá věc (§ 2167 písm. c) o. z.). U použité věci se lhůta 24 měsíců nepoužije na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím.

To znamená, že je nutné rozlišovat, o jakou vadu se bude v konkrétním případě jednat. Správné určení vady totiž bude určovat i práva z vady vyplývající. Jsou myslitelné 2 základní varianty. První je vada, která je způsobena opotřebením prodávané věci (například estetické poškození povrchu věci), když na takové vady se záruka neuplatní. To platí i v případě „pokud byla věc v době jejího převzetí určitým způsobem opotřebovaná a vlivem času opotřebení dosáhne takové intenzity, že se přemění na vadu, nebude možno uplatnit práva z odpovědnosti za vady ve lhůtě 24 měsíců.“[1]

Dále ale mohou existovat vady, které nemají s předchozím užíváním věci žádnou souvislost. Například lze uvést chybnou konstrukci elektronického zařízení, která zapříčiní přehřívání a poškození hardware. Je jasné, že takováto vada není ovlivnitelná předchozím uživatelem a tudíž se uplatní základní záruka 24 měsíců i pro použité zboží. Opačný výklad by byl v neprospěch spotřebitelů, když by se tak prodejce mohl zbavovat svých povinností tím, že by své zboží prodával jako použité. Toto jednání by mohlo naplňovat i definiční znaky nekalé obchodní praktiky nebo agresivní obchodní praktiky zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Základní otázkou při určení délky a existence záruky je tedy povaha vady. Dělícím hlediskem je dle našeho názoru možnost vzniku vady pouhým užíváním věci, když v tomto případě se 24 měsíční záruka neužije. Na všechny ostatní vady pak záruka stanovená § 2165 odst. 1 o. z. platí.

Předpokladem v tomto případě je, že „zakoupil-li kupující použitou věc, byla její cena snížena způsobem, který odpovídá snížení výkonnosti či kvality, tedy předchozímu použití věci. Věc tedy odpovídá smlouvě, na základě které byla prodána.“[2]

Prodejce se může chránit sjednáním kratší doby pro uplatnění práv, když takto zkrácená doba nesmí překročit polovinu zákonné doby 24 měsíců. Jedná se o výjimku upravenou § 2164 o. z. Nicméně nejedná se o základní pravidlo a pokud jej chce prodávající uplatnit, musí si jej nejdříve s kupujícím smluvně sjednat.

Pokud danou problematiku shrneme, lze říci, že na i na prodej použitého spotřebního zboží se uplatní záruka 24 měsíců, ovšem pouze pokud se nejedná o vady vzniklé předchozím užíváním věci. Existuje smluvní možnost zkrácení práva na uplatnění vad, která nesmí být kratší než polovina zákonné lhůty 2 let.

Přeprava

K přepravě zboží využíváme služby Zasilkovna sro a PPL.

Pokud si vyberete nejvýhodnější doručení na adresu zboží Vám bude  doručovat buď Geis, DPD,WEDO nebo přímo zasilkovna.Zaleží kdo bude mít v daném okamžiku volnou kapacitu.

Zboží zakoupené do 12:00 které je skladem Vam odešleme ještě v ten den.Doručení do 24 hodin platí v případě výběru zaslání na výdejní místo zasilkovny nebo doručení s PPL.Při výběru nejvýhodnějšího doručení na adresu negarantujeme doručení do 24 hodin.

Doručování přes Českou poštu je ukončeno kvůli nespokojenosti zákazníků s vysokou cenou a dlouhou dodací lhůtou.

Vysvětlení a jakostní řazení použitých herních konzolí

I. Jakost
Výborný stav, jako nové, téměř k nerozeznání od nového zboží.

II. Jakost
Možné mírné škrábance, skvrny, rýhy na povrchu.

III. Jakost
Možné větší škrábance, obité rohy, praskliny

Výše uvedené poškození nemají vliv na funkčnost zboží.

×

Splátková kalkulačka ESSOX